سه شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹

Uncategorized

گوهر خیراندیش در بیمارستان بستری شد

ژانویه 28, 2021

انیمیشن روح یکی از تحسین‌ برانگیزترین آثار مسال می باشد. بسیاری این اثر جدید پیکسار را یکی از برنده های اسکار امسال می داند.

 

یکی از نکات جالب در این انیمیشن اسم ” کیهان کلهر ” بود چرا که در بخش تشکرهای ویژه در این انیمیشن نام وی به عنوان یک ایرانی درخشان بود و برای ما ایرانیان افتخار بزرگی است لازم به ذکر است از کلهر ذیل عنوان مشاورین موسیقیایی، فرهنگی و مذهبی تشکر شده.

 

همچنین در کنار کیهان کلهر نام “ یو یو ما ” یکی از بهترین نوازندگان ” ویلون سل در جهان نیز تشکر شد , حال این مورد که دقیقا کهیان کلهر چه مشاوره ای در خصوص این انیمیشن داده است هنوز مشخص نیست .

 

پلی دی ال | PleyDl.Com

 

+ لیست مشاهده

سریال جدید سیاوش روز جمعه ۱۰ بهمن ماه منتشر خواهد شد

ژانویه 24, 2021

انیمیشن روح یکی از تحسین‌ برانگیزترین آثار مسال می باشد. بسیاری این اثر جدید پیکسار را یکی از برنده های اسکار امسال می داند.

 

یکی از نکات جالب در این انیمیشن اسم ” کیهان کلهر ” بود چرا که در بخش تشکرهای ویژه در این انیمیشن نام وی به عنوان یک ایرانی درخشان بود و برای ما ایرانیان افتخار بزرگی است لازم به ذکر است از کلهر ذیل عنوان مشاورین موسیقیایی، فرهنگی و مذهبی تشکر شده.

 

همچنین در کنار کیهان کلهر نام “ یو یو ما ” یکی از بهترین نوازندگان ” ویلون سل در جهان نیز تشکر شد , حال این مورد که دقیقا کهیان کلهر چه مشاوره ای در خصوص این انیمیشن داده است هنوز مشخص نیست .

 

پلی دی ال | PleyDl.Com

 

+ لیست مشاهده

شیشلیک با انجام بیش از بیست اصلاحیه به شورای پروانه نمایش رفت

ژانویه 24, 2021

انیمیشن روح یکی از تحسین‌ برانگیزترین آثار مسال می باشد. بسیاری این اثر جدید پیکسار را یکی از برنده های اسکار امسال می داند.

 

یکی از نکات جالب در این انیمیشن اسم ” کیهان کلهر ” بود چرا که در بخش تشکرهای ویژه در این انیمیشن نام وی به عنوان یک ایرانی درخشان بود و برای ما ایرانیان افتخار بزرگی است لازم به ذکر است از کلهر ذیل عنوان مشاورین موسیقیایی، فرهنگی و مذهبی تشکر شده.

 

همچنین در کنار کیهان کلهر نام “ یو یو ما ” یکی از بهترین نوازندگان ” ویلون سل در جهان نیز تشکر شد , حال این مورد که دقیقا کهیان کلهر چه مشاوره ای در خصوص این انیمیشن داده است هنوز مشخص نیست .

 

پلی دی ال | PleyDl.Com

 

+ لیست مشاهده

شورای صنفی نمایش تعطیل شد

ژانویه 24, 2021

انیمیشن روح یکی از تحسین‌ برانگیزترین آثار مسال می باشد. بسیاری این اثر جدید پیکسار را یکی از برنده های اسکار امسال می داند.

 

یکی از نکات جالب در این انیمیشن اسم ” کیهان کلهر ” بود چرا که در بخش تشکرهای ویژه در این انیمیشن نام وی به عنوان یک ایرانی درخشان بود و برای ما ایرانیان افتخار بزرگی است لازم به ذکر است از کلهر ذیل عنوان مشاورین موسیقیایی، فرهنگی و مذهبی تشکر شده.

 

همچنین در کنار کیهان کلهر نام “ یو یو ما ” یکی از بهترین نوازندگان ” ویلون سل در جهان نیز تشکر شد , حال این مورد که دقیقا کهیان کلهر چه مشاوره ای در خصوص این انیمیشن داده است هنوز مشخص نیست .

 

پلی دی ال | PleyDl.Com

 

+ لیست مشاهده

خداحافظی سیامک انصاری با تیزر‌های پرحاشیه

ژانویه 18, 2021

انیمیشن روح یکی از تحسین‌ برانگیزترین آثار مسال می باشد. بسیاری این اثر جدید پیکسار را یکی از برنده های اسکار امسال می داند.

 

یکی از نکات جالب در این انیمیشن اسم ” کیهان کلهر ” بود چرا که در بخش تشکرهای ویژه در این انیمیشن نام وی به عنوان یک ایرانی درخشان بود و برای ما ایرانیان افتخار بزرگی است لازم به ذکر است از کلهر ذیل عنوان مشاورین موسیقیایی، فرهنگی و مذهبی تشکر شده.

 

همچنین در کنار کیهان کلهر نام “ یو یو ما ” یکی از بهترین نوازندگان ” ویلون سل در جهان نیز تشکر شد , حال این مورد که دقیقا کهیان کلهر چه مشاوره ای در خصوص این انیمیشن داده است هنوز مشخص نیست .

 

پلی دی ال | PleyDl.Com

 

+ لیست مشاهده