یکشنبه, ۲۲ فروردین , ۱۴۰۰

سریال Loki دانلود

سریال Loki ( لوکی )

آوریل 5, 2021

کمپانی مارول ساعاتی قبل از تریلر رسمی سریال ‘’Loki’’ که بخشی از چندین سریال‌ مشترک دنیای سینمایی مارول و سرویس استریم دیزنی پلاس محسوب می‌شود، رونمایی کرده است.

 

مطابق آن‌چه که در این تریلر مشخص می‌شود، پس از اتفاقات فیلم ‘’Avengers: Endgame’’ شخصیت لوکی با بازی تام هیدلستون (Tom Hiddleston)‌ توسط سازمان TVA دستگیر شده است، چراکه تنها او می‌تواند بهم ریختگی بازه‌های زمانی ایجاد شده را تصحیح کند.

 

اون ویلسون (Owen Wilson)، سوفیا دی‌مارتینو (Sophia Martino)، وونمی موساکو (Wunmi Mosaku) و ریچارد ای. گرانت (Richard E. Grant) دیگر ستارگان این سریال به شمار می‌روند.

 

کیت هرون (Kate Herron) کارگردانی تمامی قسمت‌های سریال ‘’Loki’’ را برعهده داشته و فیلمنامه آن توسط مایکل والدرون (Michael Waldron) نوشته شده است.

 

این سریال در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۰) از طریق سرویس مذکور منتشر خواهد شد.

 

 

+ لیست مشاهده

گوهر خیراندیش در بیمارستان بستری شد

ژانویه 28, 2021

کمپانی مارول ساعاتی قبل از تریلر رسمی سریال ‘’Loki’’ که بخشی از چندین سریال‌ مشترک دنیای سینمایی مارول و سرویس استریم دیزنی پلاس محسوب می‌شود، رونمایی کرده است.

 

مطابق آن‌چه که در این تریلر مشخص می‌شود، پس از اتفاقات فیلم ‘’Avengers: Endgame’’ شخصیت لوکی با بازی تام هیدلستون (Tom Hiddleston)‌ توسط سازمان TVA دستگیر شده است، چراکه تنها او می‌تواند بهم ریختگی بازه‌های زمانی ایجاد شده را تصحیح کند.

 

اون ویلسون (Owen Wilson)، سوفیا دی‌مارتینو (Sophia Martino)، وونمی موساکو (Wunmi Mosaku) و ریچارد ای. گرانت (Richard E. Grant) دیگر ستارگان این سریال به شمار می‌روند.

 

کیت هرون (Kate Herron) کارگردانی تمامی قسمت‌های سریال ‘’Loki’’ را برعهده داشته و فیلمنامه آن توسط مایکل والدرون (Michael Waldron) نوشته شده است.

 

این سریال در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۰) از طریق سرویس مذکور منتشر خواهد شد.

 

 

+ لیست مشاهده

سریال جدید سیاوش روز جمعه ۱۰ بهمن ماه منتشر خواهد شد

ژانویه 24, 2021

کمپانی مارول ساعاتی قبل از تریلر رسمی سریال ‘’Loki’’ که بخشی از چندین سریال‌ مشترک دنیای سینمایی مارول و سرویس استریم دیزنی پلاس محسوب می‌شود، رونمایی کرده است.

 

مطابق آن‌چه که در این تریلر مشخص می‌شود، پس از اتفاقات فیلم ‘’Avengers: Endgame’’ شخصیت لوکی با بازی تام هیدلستون (Tom Hiddleston)‌ توسط سازمان TVA دستگیر شده است، چراکه تنها او می‌تواند بهم ریختگی بازه‌های زمانی ایجاد شده را تصحیح کند.

 

اون ویلسون (Owen Wilson)، سوفیا دی‌مارتینو (Sophia Martino)، وونمی موساکو (Wunmi Mosaku) و ریچارد ای. گرانت (Richard E. Grant) دیگر ستارگان این سریال به شمار می‌روند.

 

کیت هرون (Kate Herron) کارگردانی تمامی قسمت‌های سریال ‘’Loki’’ را برعهده داشته و فیلمنامه آن توسط مایکل والدرون (Michael Waldron) نوشته شده است.

 

این سریال در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۰) از طریق سرویس مذکور منتشر خواهد شد.

 

 

+ لیست مشاهده

شیشلیک با انجام بیش از بیست اصلاحیه به شورای پروانه نمایش رفت

ژانویه 24, 2021

کمپانی مارول ساعاتی قبل از تریلر رسمی سریال ‘’Loki’’ که بخشی از چندین سریال‌ مشترک دنیای سینمایی مارول و سرویس استریم دیزنی پلاس محسوب می‌شود، رونمایی کرده است.

 

مطابق آن‌چه که در این تریلر مشخص می‌شود، پس از اتفاقات فیلم ‘’Avengers: Endgame’’ شخصیت لوکی با بازی تام هیدلستون (Tom Hiddleston)‌ توسط سازمان TVA دستگیر شده است، چراکه تنها او می‌تواند بهم ریختگی بازه‌های زمانی ایجاد شده را تصحیح کند.

 

اون ویلسون (Owen Wilson)، سوفیا دی‌مارتینو (Sophia Martino)، وونمی موساکو (Wunmi Mosaku) و ریچارد ای. گرانت (Richard E. Grant) دیگر ستارگان این سریال به شمار می‌روند.

 

کیت هرون (Kate Herron) کارگردانی تمامی قسمت‌های سریال ‘’Loki’’ را برعهده داشته و فیلمنامه آن توسط مایکل والدرون (Michael Waldron) نوشته شده است.

 

این سریال در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۰) از طریق سرویس مذکور منتشر خواهد شد.

 

 

+ لیست مشاهده

شورای صنفی نمایش تعطیل شد

ژانویه 24, 2021

کمپانی مارول ساعاتی قبل از تریلر رسمی سریال ‘’Loki’’ که بخشی از چندین سریال‌ مشترک دنیای سینمایی مارول و سرویس استریم دیزنی پلاس محسوب می‌شود، رونمایی کرده است.

 

مطابق آن‌چه که در این تریلر مشخص می‌شود، پس از اتفاقات فیلم ‘’Avengers: Endgame’’ شخصیت لوکی با بازی تام هیدلستون (Tom Hiddleston)‌ توسط سازمان TVA دستگیر شده است، چراکه تنها او می‌تواند بهم ریختگی بازه‌های زمانی ایجاد شده را تصحیح کند.

 

اون ویلسون (Owen Wilson)، سوفیا دی‌مارتینو (Sophia Martino)، وونمی موساکو (Wunmi Mosaku) و ریچارد ای. گرانت (Richard E. Grant) دیگر ستارگان این سریال به شمار می‌روند.

 

کیت هرون (Kate Herron) کارگردانی تمامی قسمت‌های سریال ‘’Loki’’ را برعهده داشته و فیلمنامه آن توسط مایکل والدرون (Michael Waldron) نوشته شده است.

 

این سریال در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۰) از طریق سرویس مذکور منتشر خواهد شد.

 

 

+ لیست مشاهده